Důležité sdělení!!!: Z důvodu přechodu na nový internetový obchod prosíme i stávající zákazníky obchodu o novou registraci!

Tabulka pro ředění pálenky vodou

Pro konzumaci je obvykle třeba destilát naředit. Určení množství vody, tak abychom dosáhli požadované koncentrace alkoholu udává tzv. Platoova tabulka.

Několik poznámek k ředění.
  • Doporučuje se přidávat vodu "měkčí" tedy s nižším obsahem kationtů vápníku a hořčíku; do stupně tvrdosti 3 - 4 dH.
  • Nedoporučuje se k ředění používat minerální vody, kde je vysoký obsah minerálních prvků častou příčinou zákalu.
  • Vodu lze upravit pomocí ionoměniče - bývá dostupný v pálenicích.
  • Doporučuje se přidávat destilát do vody.
  • V Čechách a na Moravě se pálenky dořeďují na koncentraci alkoholu 50 - 52 % objemových. Při této koncentraci obvykle zákal nehrozí. Dořeďování na koncentraci alkoholu 40 - 45 % obj. je obvyklé zejména v německy mluvících zemích. Nízká koncentrace alkoholu dává lépe vyniknout vůni a chuti, ale riziko zákalu je vysoké. Zde se doporučuje provádět filtraci pálenky za nízké teploty.